Mönsterkonstruktion II 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Deltid 33%, Blandade tider
Borås, Distans

Kursen ger förståelse för rörelsevidd, avprovningar samt förändringar och förbättringar av redan utvecklade mönster. Vi utgår från grundkonstruktioner och utvecklar modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper.

Vi diskuterar tygets trådriktning i förhållande till mönstret, olika sömsmån samt tygval, för att ytterligare fördjupa förståelsen för hur mönsterkonstruktion anpassas i förhållande till dessa.

Genom sömnads- och sammanfogningsexperiment i olika material fördjupas kopplingen mellan teori och praktik, det vill säga hur sömnad och mönsterkonstruktion påverkar varandra, med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv.

Du får även en fördjupad kunskap kring olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning i ämnet, vilket ger ytterligare förståelse för din egen kunskap i relation till branschen.

Område Mönsterkonstruktion i produktion

För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som är samplanerade men söks var för sig.

Läs mer om området Mönsterkonstruktion i produktion