Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Borås

Vårtermin 2025
Deltid 33%, Blandade tider
Borås, Distans

Kursen ger dig en introduktion i CAD-programvaror för mönsterkonstruktion och fokuserar på funktioner för rationell mönsterkonstruktion, storlekshantering, gradering och kvalitetskontroll.

Programvaror för CAD-tillämpad materialoptimering berörs för beräkning av materialåtgång inför tillskärning av textila material, vilket stödjer hållbarhetsperspektivet i mönsterhanteringsprocessen. På kursen utgår vi från digitala grundkonstruktioner och utvecklar digitala modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper.

Vi diskuterar produktionsanpassning av mönster inför produktion samt förändringar av redan utvecklade mönster. På kursen berör vi även utrustning och programvaror för digitalisering av mönster och utskrift av mönsterdelar, vilket förenar den manuella mönsterkonstruktionen med den digitala samt fördjupar förståelsen för den rationella framställningen av mönster. Du får även en fördjupad kunskap av olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning om ämnet, vilket ger ytterligare förståelse för din egen kunskap i relation till branschen.

Område Mönsterkonstruktion i produktion

För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som är samplanerade men söks var för sig.

Läs mer om kurspaketet Mönsterkonstruktion i produktion