Offentlig upphandling 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen ger kunskap om den rättsliga reglering som styr upphandlingsprocessen med fokus på lagstiftnings uppbyggnad och de valmöjligheter som finns för upphandlande part. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vad som avses med offentlig upphandling, innehållet i central lagstiftning, vad som utmärker olika typer av upphandlingsförfaranden samt de olika stegen i en upphandlingsprocess. Fokus kommer att ligga på den rättsliga regleringen enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, men även andra upphandlingsrättsliga lagar kommer att nämnas.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.