Ölbryggning och fermentering 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen kommer vi att studera den moderna processen för ölproduktion, från råmaterial till färdig öl. För att förstå ämnet börjar kursen med en generell introduktion till fermentering; varför fermentering sker, vad som sker, och hur rätt förhållanden kan åstadkommas för att det ska ske.

Kursen fortsätter sedan med processen för ölproduktion med avstamp i råmaterialen och hur de ändras under varje steg i processen. Vidare presenteras hur råmaterialet påverkar och blir påverkat av jästen som ansvarar för att producera smaken och alkoholen.

Ölproduktionens inverkan på miljön och hur avfallet som genereras kan behandlas kommer också diskuteras. Efter avslutad kurs har du de teoretiska kunskaper som fordras för att kunna brygga ditt eget öl.

Kursen ges på engelska.

Allt material till kursen finns tillgängligt via högskolans digitala lärplattform, Canvas, vid kursstart. Alla föreläsningar är förinspelade och tentamina består av flervalsfrågor (som hämtar frågor från en databas). Det finns alltså inget riktigt schema, då kursen saknar planerade träffar. Rekommenderad litteratur finns tillgänglig i digitalt format via högskolans webb med detaljerade instruktioner i Canvas.