Plaster och miljön 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 67%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen plaster och miljön ger en introduktion till plaster och besvarar vad en plast är och hur dessa tillverkas. I kursen ges också en beskrivning av hur plaster påverkar miljön och hur dessa kan återvinnas. Vi kommer också att diskutera biopolymerer - hur dessa tillverkas, deras egenskaper och biologiska nedbrytningar. Samt vad som kan göras för att användningen av plaster ska bli mer hållbar.

Plaster och miljön är ett aktuellt och viktigt ämne. I det moderna samhället används plaster överallt då dessa är billiga, formbara och har låg vikt. Plaster har också många egenskaper som är positiva för miljön och som bidrar till en hållbar utveckling. Till exempel används plaster för att generera energi i solceller och vindkraftsverk.

Vår hantering av plaster är emellertid inte hållbar. Plaster tillverkas i stora kvantiteter och vi är dåliga på att återvinna plast. Stora mängder plast hamnar dessutom i naturen. I naturen kommer plasterna att långsamt att sönderdelas och bilda mikroplast. Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig introduktion till hur plaster påverkar miljön.
Kursen genomförs helt via distans och du kan läsa och tentera kursen helt i din egen takt. Kursen bygger på självstudier och kurslitteraturen delas ut via vår lärplattform, Canvas. Till din hjälp finns det också förinspelade föreläsningar.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.