Psykologi - Grundkurs, distansutbildning 30 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Eftermiddag
Ortsoberoende

I denna grundkurs förklaras hur tankar och känslor påverkar beteendet. Du får veta hur stress och sömnproblem påverkar oss, hur utveckling i barndom och tonår kan påverka senare livsskeden liksom personlighet och självkänsla. Vi diskuterar minnets betydelse för problemlösning och beslutsfattande och du får inblick i hur kognitiva processer samverkar med motivation och emotion. På gruppnivå förklaras olika samhällsfenomen som attityder, fördomar, empati och aggression och hur de kan påverka beteendet.