Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen ingår vad genusforskning kan innebära, vad jämställdhet är och hur feminism kan förstås. Ett syfte med kursen är att kunna diskutera betydelsen av jämställdhet relaterat till samhällets utveckling. Ett sätt att förstå (o-)jämställdhet är att använda sig av genusteorier. Du får därför grundläggande kunskap för att kunna följa, förstå och problematisera jämställdhets- och genusfrågor.

Kursen är indelad i fyra teman:
1. Jämställdhet i praktiken
2. Genus: centrala teorier och begrepp
3. Feminism – historiskt och idag
4. Politik, strukturer och förändring.

Kursen är öppen för anmälan, se flik VT2024.