Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Syftet med kursen är att skapa effektiva och engagerande gränssnittsprodukter för sociala medier med ett högt marknadsföringsvärde. Vi fokuserar på digitala tekniker för skapande och publicering av multimodala produkter genom animering och film. I kursen behandlas praktiker, principer och teorier för animering, bild- och ljuddesign, visuellt berättande samt rekommendationer för planering av multimodala produkter och strategiskt utvecklande av formspråk och designelement