Rörlig media för sociala medier 2 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Fokus ligger på att skapa material genom rörlig bild och ljud som ger hög synlighet och marknadsföringsvärde. Vi använder främst Adobe Premiere men det är också bra om du behärskar Adobe Illustrator, Adobe Photoshop eller liknande programvara på grundläggande nivå.