Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-6 30 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

Den är riktad till dig som vill komplettera med behörighet till SO för grundskolans årskurs 4-6. Om du tidigare läst SO-didaktik för grundskolans årskurs F-3 ger kursen dig mer fördjupade och omfattande ämneskunskaper.

Kursen ges på halvfart distans men med vissa campusträffar, bland annat en inledande dag samt en campusträff per delkurs.