Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Borås

Kursen ger dig kunskaper om att skapa och undervisa i interaktiva lärmiljöer kopplat till förhållningssätt, arbetssätt och lärandeteorier. I kursen får du utveckla och förändra dina lärmiljöer i din egen praktik som pedagog inom förskola, förskoleklass eller fritidshem. Du kommer att utgå från din pågående yrkesroll och examinationer kommer att vara kopplade till praktisk utveckling av din verksamhet samt professionsutveckling. Vi ser kollegialt lärande som en viktig del och tar stor hänsyn till deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring att förändra en lärmiljö.