Skolbibliotek som rum och resurs 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen planeras ett skolbiblioteksrum, bland annat genom att ett tillhörande klassifikationsschema och en mediestrategi tas fram, utifrån en omvärldsanalys. Dina erfarenheter från egna verksamheter och problemställningar kring skolbibliotekariers verksamhet kommer att forma en del av kursens innehåll.

Observera: Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam skolbibliotekarie/skolbibliotekspersonal och ges på distans.