Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi fokuserar också på det demokratiska uppdraget, styrdokument, systematiskt kvalitetsarbete och delaktighet. I examinationerna tar du del av artiklar i en tidskriftsklubb/litteraturseminarium och när vi närmar oss slutet av kursen skriver du en framtidsspaning om skolbibliotek och profession i form av en essä.