Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisning 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Vi berör även olika didaktiska aspekter, som exempelvis val av litteratur och läsaktiviteter, vid planering av ett undervisningsmoment med utgångspunkt i skönlitteratur.

Kursen är en fortsättning på svenska som andraspråk 1-30hp. Den kan kombineras med våra andra fortsättningskurser i svenska som andraspråk.