Studentdrivet designprojekt A 7,5 hp

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I den här kursen arbetar du på halvfart med ett självständigt designprojekt. Du formulerar din projektplan, genomför projektet, utvärderar och presenterar det. En viktig del i kursen är att öva på att göra en realistisk tidsplan. Du har kontakt med din handledare under tiden du genomför projektet. Kursen är en distanskurs och mötena sker via zoom.