Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen är öppen för anmälan, se flik VT2024.

Kursen är indelad i fem delkurser:
1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)
2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp)
3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp)
4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp)
5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp)

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:
30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6
45 hp för undervisning i grundskolan åk 7-9
90 hp för undervisning på gymnasienivå

På högskolan i Borås ges följande kurser:
1-30 hp: distans med 50% studietakt under ett år med start på hösten
31-45 hp: distans med 50% studietakt under hösttermin
46-60 hp: distans med 50% studietakt under vårtermin

Under läsåret 2023 kan din rektor söka statsbidrag för lärare som läser in behörighet för svenska som andraspråk på högskolenivå.

Läs mer om statsbidraget