Textil materiallära 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi analyserar deras specifika egenskaper och lämplighet inom olika textila användningsområden. Du lär dig att klassificera, benämna och identifiera olika textila fibrer och får kunskap om material utifrån deras fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper. Vi tittar också närmare på garntillverkning och olika spinnmetoder samt deras inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper.

 • Textilfibrernas klassificering och benämningar
 • Naturfibrernas förekomst och utvinning
 • Konstfibrernas tillverkning
 • Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
 • Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
 • Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
 • Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
 • Egenskaper hos färdiga produkter
 • Identifiering av fibrer
 • Utvecklingstendenser inom materialområdet
 • Laboration: Mikroskopering