Textil översiktskurs - Färgning och beredning 3 hp

Vårtermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i den textila värdekedjan inom färgning och beredningsområdet. Du kommer att få lära dig om de delprocesser som krävs för att ge textilprodukter sina karakteristiska egenskaper. Kursen ger dig även grundläggande kunskaper i hur företag utformar kravspecifikationer, verifierar dessa gentemot standardiserade testmetoder och hur de utifrån lagstiftning och eget ansvar kan bidra till en hållbar utveckling.

Kursen passar dig som:

  • vill läsa master i textilteknik men som inte har textila grundkunskaper
  • behöver textila grundkunskaper och arbetar inom textilindustrin eller offentliga sektorn
  • är intresserad av att lära sig om färgning och beredningsområdet