Textila fibrer - Från produktion till återvinning 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger grundläggande kunskaper om textilfibrer (naturfiber, syntetiska och regenererade), deras egenskaper (fysikaliska och kemiska) och dessas produktionsmetoder. Du får lära dig om tekniker för smältning, lösning, gel och elektrospinning för fiberframställning. Påverkan från spinningsmetoderna på fibrernas egenskaper samt hållbarhetsaspekter är också en central del i kursen. Vi diskuterar grundligt hur vi kan få textilindustrin mer hållbar och vad en cirkulär textil ekonomi innebär.

Det här är en internetbaserad distanskurs.