Textilier och deras kontexter 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger dig möjlighet att orientera din praktik inom design, marknadsföring och hantering av mode och inredning i relation till större frågor, betydelser och tankesätt.

Textilier tillverkade av människor kan dokumenteras minst 30 000 år tillbaka i tiden, men förmågan att tillverka textilier kan egentligen vara flera miljoner år gammal.

Kursen inleds med en kort översikt över de fysiska egenskaperna hos fibrer och tyger och fokuserar sedan på hur textilier har format människans utveckling och fungerat i olika sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang, från förhistorisk tid fram till i dag. Textilier har varit och är fortfarande viktiga manifestationer för exempelvis status, tro och religiösa system, de är representanter för tidig och modern globalisering, grunden för kapitalism, industrialisering och ekonomisk utveckling, politiska uttryck, värdemarkörer för teknisk innovation samt artefakter av både vardagliga och sublima estetiska uttryck.