Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Borås

I kursen kommer du att få utveckla undervisning i syfte att låta barn producera med hjälp av digitala verktyg. Du utgår från din pågående yrkesroll och examinationerna kommer att vara kopplade till praktisk utveckling av din verksamhet samt professionsutveckling. Du får prova digitala verktyg både i praktisk undervisning under kursen men också i lärandeaktivitet tillsammans med barn/elever för att befästa kunskapen och analysera och reflektera kring olika lärandeaktiviteter

Vi ser kollegialt lärande som en viktig del och tar stor hänsyn till deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring att utveckla undervisning där barn får producera med hjälp av digitala verktyg.