Utvärdering av digitalisering och verksamhetsutveckling 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

 Du lär dig exempelvis att utvärdera måluppfyllelse, effekter eller attityder inom olika verksamheter och sammanhang. I kursen går vi igenom utvärderingsteoretiska begrepp, utvärderingsmodeller, metodansatser för genomförande och kvalitetskoncept för utvärdering. 

Utbildningen är på distans och på halvfart. Undervisningen sker digitalt genom föreläsningar, handledning, frågestunder och seminarium.