UX- och interaktionsdesign 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger en god förståelse för vad som skapar tydlig design och ett enkelt användande när det kommer till system. Utgångspunkten är kognitionspsykologin för användarens inlärning, problemlösning, uppfattning och uppmärksamhet.

Du får kunskap om olika sorters interaktion och vilka krav de ställer på design, att information som ska ges via designade gränssnitt, ska vara tydliga och höra till den information som användaren ska ta till sig.

Vi kommer att skapa personas, scenarios och storyboards, men också prototyper, genom enkla skisser och med mer avancerade tekniker.

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och handledning.