Ett socialt framtidsyrke
för specialisten

Bibliotekarie 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Biblioteket fyller en viktig funktion i det demokratiska samhället och som bibliotekarie stödjer du människors informations- och kunskapssökande utifrån deras behov och förutsättningar. Under utbildningen får du undervisning i hur du strukturerar information samt hur du hjälper och lär bibliotekets användare att ta del av och utvärdera information i olika kontexter. Du får en bred kunskaps- och kompetensbas om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och vilken betydelse de kan ha för samhället eller i en organisation. Utbildningen på campus ger dig en närhet till lärare, forskare och studiekamrater.

Dagens bibliotekarie är en serviceinriktad person som gör mycket mer än att låna ut böcker. Efter utbildningen kan du jobba inom olika slags bibliotek som folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och specialbibliotek. Dessutom finns det möjlighet att arbeta inom andra verksamheter, där det finns digitala miljöer. Som ett stöd på vägen till din framtida karriär som bibliotekarie, erbjuder vi dig även en mentor som följer dig under din utbildningstid hos oss.

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och du får kunskap inom flera områden som är viktiga för bibliotek och andra verksamheter inom informationsbranschen. Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta gör dig redo för att kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie ska stödja. Det är också viktigt för att du ska kunna jobba med verksamhetsutveckling i framtiden.

Bibliotekshögskolan har Sveriges största utbildnings- och forskningsmiljö. Hos oss kan du skapa nya kontakter och du har möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Genom studiebesök och gästföreläsningar möter du olika representanter från biblioteksfältet.

Röster om att vara bibliotekarie

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som bibliotekarie stödjer du människors informations- och kunskapssökande, en kompetens som efterfrågas inom bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter. Krav och arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter såsom folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek.

Efter examen från programmet är du behörig att söka utbildningar på avancerad nivå.

Vill du veta mer om aktuella biblioteksfrågor?

• Besök Svensk Biblioteksförenings webbplats:
www.biblioteksforeningen.org
• Besök Kungliga bibliotekets webbplats:
www.kb.se