För dig som vill arbeta med
hållbar samhällsutveckling

Energiingenjör 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Möjligheter med Energiingenjörsprogrammet

Det här är programmet för dig som vill bidra till en fossilfri värld. Du kommer få goda kunskaper inom både teoretiska och praktiska aspekter av energiområdet inom elektrisk- och termisk energi. Med en fördubbling av elanvändningen till 2045, tillsammans med allt hårdare krav på energieffektivisering finns det en stark efterfrågan på energiingenjörer. Framtiden för energiingenjörer är ljus!

Kort om utbildning

År ett inleder med en allmän kurs inom hållbar utveckling, för att ge en god grund kring planetens resurser och planetära gränser. Därefter sker fördjupning inom energiteknik där du får kunskaper om komponenters energiförbrukning och hur dessa kan optimeras, dessutom får du grundläggande kunskaper inom elteknik.

Under år två är fokus kring energisystemet som helhet, från produktion och distribuering till slutanvändning och effektiviseringar i byggnader. Här får du kunskaper i allt från hur större kraftverk fungerar och kan optimeras till vilka faktorer som påverkar slutanvändningen och EU:s mål för Agenda 2030.

I tredje året fördjupar du dig inom elkvalitet, större elanläggningar och smart styrning av byggnader. Programmet avslutas genom en praktik, där du får testa på att arbeta som ingenjör inom energibranschen. Både praktiken och examenarbetet har möjlighet att vara förlagd utomlands, praktiken sker genom Eramus+ och måste vara förlagd inom EU.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Arbetsmarknad

Efter utbildning har du möjlighet att arbeta inom ett brett fält av yrken eller att studera vidare. Du kommer ha en god kunskap om energiberäkningar av både industritekniska system och byggnader, arbeta med ekonomiska utvärderingar av energieffektiviseringar och arbeta med testning av nya tekniska system. De arbetsplatser som är intresserade av energiingenjörer är allt från konsultföretag och industrier till fastighetsbolag och välfärdssektorn.

Exempel på yrken är energikonsult, projektledare, VVS-ingenjör, elkonstruktör, EMC-tekniker, ansvarig för energi- och drifttjänster, elkraftsingenjör, kontaktledningsprojektör, beräkningsingenjör, driftingenjör och teknisk förvaltare.

Det finns även möjlighet till dubbel ingenjörsexamen genom att söka till Uppsalas Universitets kärnkraftsprogram och där läsa ett fjärde år vilket resulterar i en examen i energiteknik från Borås och en i kärnkraftsteknik från Uppsala.

Programmet ger även en bra grund till vidare studier inom energi på flera lärosäten runt om i landet.

Intervju med tidigare studenten Ida

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Samverkan

Under utbildning får du ta del av högskolans forskning inom Förbränning och termiska processer, Byggteknik och Resource Management. Högskolan har en stark profil av hållbarhet med fokus på att minska avfallet och hur det kan komma till användning inom nya områden.

Utbildningen har som mål att ha en stark förankring i branschen och skapa en relevant utbildning som leder till jobb. I branschrådet finns följande företag; Bengt Dahlgren, Borås Energi och Miljö, Kungälvs rörläggeri och Renova. Dessutom finns ett nära samarbete och utbyte med nationella företag i energibranschen som Vattenfall och AFRY.