Dubbel kompetens
inom ekonomi och teknik

Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Affärsingenjörsutbildningen är för dig som vill arbeta med både ekonomi och teknik, som vill driva förändringsarbete och koppla samman människor och teknik. Under utbildningen läser du minst 90 högskolepoäng inom ett tekniskt ämne som är anpassat till tre olika inriktningar: byggteknik, maskinteknik och digital­isering. Du väljer själv vilken inriktning du vill läsa inför termin 2.

Byggteknikinriktningen lämpar sig för dig som vill arbeta som teamleader eller till exempel sköta planering inom byggbranschen. Inriktningen mot digitalisering innebär att du läser olika ämnen som är kopplade till IT, både teoretiskt och tillämpat. Genom inriktningen förbereds du för att kunna leda förändringsarbete med avseende på digitaliseringsverktyg.

Affärsingenjören arbetar många gånger i projektgrupper där fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika ämnesområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en projektgrupp sammansatt av olika kompetenser. Affärsingenjören är en generalist som kommunicerar över ämnesgränserna. Du har kunskaper inom både teknik och ekonomi.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Undervisningsform

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall.

Studier eller praktik utomlands

  • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
  • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
  • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU