För dig som vill arbeta med
människor, teknik och ekonomi

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- och verksamhetsutveckling.

Som ingenjör med kunskap inom ekonomi och socioteknik blir du en nyckelperson i det ständigt återkommande förändringsarbete som karaktäriserar dagens industri. Du blir en generalist som förstår betydelsen av ledarskap och organisation samt de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för tillväxt, och du bidrar till att utveckla produktionssystem som är miljö- och arbetsmiljömässigt uthålliga. Förmågan att koppla ihop teknik, ekonomi och socioteknik är också värdefull för att leda och medverka i förändringsarbete och för långsiktig styrning av ett företag.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik och matematisk analys, industriell ekonomi, introduktion till arbetsvetenskap samt miljökunskap.

Under det andra och tredje året läser du kurser inom arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi, statistik, kvalitetsteknik och produktionsteknik.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Undervisningsform
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall.

Studier eller praktik utomlands
• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU