Kandidatprogram i strategisk information och kommunikation 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

Under din utbildning får du inte bara en gedigen förståelse för kommunikativt ledarskap, medarbetarskap, informationssäkerhet, organisationsanalys, artificiell intelligens och projektledning, utan du får också använda dina kunskaper i praktiska kurser i grafisk formgivning och textproduktion.

Förankring i arbetslivet

Sista året läser du flera kurser där projekt görs för ett företag/organisation och på så sätt använder du dina kunskaper från tidigare kurser och får samtidigt en bra förankring i arbetslivet. Du kan också genomföra dessa kurser i organisationer utanför Sverige.

Utbildningens huvudområde är informationsvetenskap med inriktning på information management som tar fasta på verksamhetens organisering av information. Det gör att programmet förbereder dig för att stödja strategiska beslutsfattare, men utvecklar också förmåga att i framtiden leda projekt, arbetslag och verksamheter.

På distans med ett antal valfria träffar i Borås

Du läser helt på distans med möjlighet till ett antal frivilliga träffar på campus varje termin för dig som vill och kan ta dig till Högskolan i Borås. På så sätt kan du lära känna dina studiekamrater och lärare, vilket brukar vara uppskattat.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, övningar, grupparbeten och projektuppgifter med både enskilt arbete och arbete i mindre grupper.

Karriärmöjligheter

  • kommunikationsstrateg
  • projektledare
  • informationsspecialist
  • digital producent
  • behovsanalytiker

Programmets innehåll

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.