Var med och utveckla
ett hållbart samhälle

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Möjligheter med Kemiingenjör – tillämpad Bioteknik

Kemiingenjörer har en mängd olika möjligheter inom både industri och forskning. De kan arbeta med material, processer och produkter i deras nuvarande form, förbättra dem samt utveckla nya. De kan också bidra till att lösa globala utmaningar som klimatförändringar och energiförsörjning genom att utveckla hållbara material och processer. Med en stark grund inom både kemi och ingenjörsvetenskap är kemiingenjörer väl rustade för att ta sig an dessa utmaningar och bidra till att forma vår framtid.

Kort om utbildningen

I denna breda utbildning utvecklar du dina praktiska och teoretiska kunskaper. Laborationsarbete genomsyrar hela utbildningen och hjälper inte bara till att utveckla de praktiska kunskaperna utan hjälper även till att förstå de teoretiska grunderna.

Under det första året lär du dig grunderna inom kemi, energiteknik och matematik. Under det andra året fortsätter du att bygga på dina kunskaper samtidigt som du går djupare inom tillämpningar inom kemi, kemiteknik, bioteknik och polymerteknik. Det tredje året fördjupar du dina tekniska ämnen, där mycket sker i projektform med exempel på industriella processer.

Genom studiebesök på exempelvis energiföretag, reningsverk och forskningsinstitut får du möjlighet att komma i kontakt med ditt framtida yrke och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs ute på företag eller kopplat till pågående forskningsprojekt.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet. Vår samverkan bidrar också till en ständig och dynamisk utveckling av programmet för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Om du efter utbildningen bestämmer dig för att läsa vidare och ta dig närmare forskningsfronten finns program på masternivå till exempel på högskolan inom bland annat området resursåtervinning eller vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Arbetsmarknad

Välj din egen karriärväg – arbeta som kemiingenjör inom olika branscher såsom:

  • Kemi: Kemi och kemiska reaktioner finns överallt. Arbete inom kemiområdet kan inkludera allt från kemiska analyser till kemiska tillverkningsprocesser.

  • Bioteknik: Området är brett och inkluderar livsviktiga funktioner såsom vattenrening, avfallshantering, produktion av biobränslen och livsmedel.

  • Material: Plaster och polymerer används nästan överallt, från förpackningar till bilar. De måste ha rätt egenskaper både för produkten och miljön.

  • Energi: Dina kunskaper inom kemi ger dig insikter inom förbränning, korrosion och miljöpåverkan.

  • Miljö: Dina breda kunskaper ger dig möjlighet att arbeta med hållbarhets- och miljöfrågor, antingen inom näringslivet eller den offentliga sektorn.

Ditt arbete kan ta dig både mot att utveckla och analysera, som exempelvis för en laboratorieingenjör, vilket ofta sker i liten skala, eller mot drift där en processingenjör arbetar. Det är inte heller ovanligt att arbeta med projekt av olika slag.

Samverkan

Exempel på företag vi samarbetar med:

  • Borås Energi och Miljö
  • Borealis
  • AK Lab
  • RISE

 

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.