För en karriär inom
textil- och modeindustrin

Magisterprogram i Textilt Management 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen startar med en introduktionskurs i de välutrustade textillabben, som ger en god inblick i hur textil produktion går till. Därefter följer fördjupningskurser där du får lära dig att hantera den textila värdekedjan och förstå hur de olika delarna hänger ihop och påverkas av varandra.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbar utveckling inom den textila värdekedjan, men även i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi.

Forskningen inom textilt management vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås ligger långt framme internationellt sett och denna forskning integreras i utbildningen genom föreläsningar, workshops och projekt. Här finns också goda möjligheter till kontakter med andra forskare runt om i världen via internationella nätverk och forskarsamarbeten.

Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är bra och de flesta studenter tar med sig sin grundutbildning och får nytt jobb inom textil- och modeindustrin.

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!