Lär dig mer om hållbarhet
i den textila värdekedjan 

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt management, men då med specialisering i styrning av försörjningskedjan. Centrala ämnen under detta år är styrning av produktion och logistik, prognostisering och riskhantering. Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Flera av kurserna handlar om styrning av en specifik del av värdekedjan eller om hur de olika delarna i kedjan hänger ihop och påverkar varandra.
Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera textil. Här finns välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att till exempel arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!