För dig som vill fördjupa dig inom HR, organisations- och ledarskapsfrågor 

Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med HR-frågor och organisationsutveckling i arbetslivet. Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i en organisation som är relevant för utbildningen. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.

Utbildningen är både yrkesförberedande; där det finns en rad olika yrken att välja mellan såsom bland annat HR-handläggare, HR-specialist, rekryterare och verksamhetsutvecklare, men den är även en forskningsförberedande utbildning.

Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med till exempel kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt. Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.

Praktik

Under utbildningen har du möjlighet att göra tio veckors praktik (verksamhetsförlagd utbildning) på en arbetsplats.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du jobba som organisationsutvecklare, eller med HR, organisations- och ledarskaps- samt kompetensfrågor, till exempel som verksamhetsutvecklare, personaladministratör, olika roller inom HR, utvecklingsledare, avdelningschef, projektledare, utbildare eller utredare. Du kan även arbeta med privat och offentlig arbetsförmedling samt rekrytering.

Träffa våra studenter

Här kan du läsa en intervju med en av våra studenter:

OPUS – en perfekt utbildning för livslångt lärande

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.