Specialisten när det oväntade händer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård möter du patienter och närstående i en mängd olika situationer och arbetet är utmanande, ofta i högt tempo. En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård har en central roll i genomförandet av avancerade bedömningar av patienters tillstånd samt ställningstagande till vilken vård och omvårdnad patienten ska få. I ditt yrke leder och organiserar du vårdarbetet där du löser många olika typer av problem, då arbetssituationen är omväxlande.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Området innefattar ett vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap, samt organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och organisera akutsjukvård både i fredstid, vid höjd beredskap och krig.

Undervisningen bygger på olika frågeställningar eller patientsituationer som du arbetar med och seminarier där olika teman avhandlas. Du inhämtar självständigt den teoretiska kunskapen, genom så kallat ”flipped classroom”. I dina studier omsätter du teorin praktiskt främst genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen kommer du att ha övat upp din förmåga att strukturerat bedöma de flesta patientgrupper och vidta lämpliga åtgärder beroende på situation.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det sammanlagt nio veckors VFU vid två olika akutmottagningar. Under höstterminen sker VFU under tre veckor på en akutmottagning och sex veckor under vårterminen på en annan akutmottagning. Högskolan i Borås har genom avtal VFU-platser inom hela Västra Götalandsregionen. Du kan själv ordna med VFU utanför Västra Götalandsregionen om det finns möjlighet. Dock kan inte Högskolan i Borås garantera VFU på annan ort än vad som regleras i avtal.

Arbetsmarknad

En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård har en unik spetskompetens för olika befattningar inom akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan också gå vidare till master- och forskarstudier.

Träffa våra studenter

Här kan du läsa student- och alumnintervjuer om utbildningen:

Utbildningen gav mig verktyg för att arbeta vidare inom akutsjukvård

Utbildningen ger Ida och Hrönn nya synsätt på sina arbetsplatser