Ambulansstudenter på Högskolan i Borås

Specialisten som är där när det gäller

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Som specialistutbildad inom ambulanssjukvård ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad, samtidigt som du leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Genom utbildningen utvecklar du din förmåga att snabbt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i hemmet eller på skadeplatsen.

Dina arbetsuppgifter kan handla om allt från att förlösa barn till att lägga om sår och behandla hjärtinfarkt. Din huvuduppgift är att bedöma patienters tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och hänvisa till optimal vårdnivå, samt att utvärdera vidtagna åtgärder. I ditt yrke kommer du att få lösa många olika typer av problem, då den ena situationen inte är den andra lik.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap, samt organisations- och problemlösningsförmåga.

Undervisningen bygger på casemetodik där du på olika sätt arbetar med patientfall. Du inhämtar självständigt den teoretiska kunskapen, genom så kallat ”flipped classroom”. I dina studier omsätter du teorin praktiskt genom simulering och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen kommer du ha övat upp din förmåga att strukturerat bedöma de flesta patientgrupper och vidta lämpliga åtgärder beroende på situation.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning

Det finns platser för den verksamhetsförlagda utbildningen inom hela Västra Götalandsregionen för studenter vid Högskolan i Borås. Du kan även göra verksamhetsförlagd utbildning på annan ort om det finns möjlighet.

Arbetsmarknad

Som ambulanssjuksköterska har du en unik spetskompetens inom prehospital akutsjukvård för olika befattningar inom ambulanssjukvården och annan akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil- och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan till exempel vidareutbilda dig inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Utbildning med hög kvalitet

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulanssjukvård fick omdömet "hög kvalitet" i den utvärdering som görs av Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Läs mer om utvärderingen

Studentintervjuer

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Ebba och Vanilla gjorde praktik i Åres fjällvärld