Student på Kliniskt träningscentrum

Ett avancerat arbete med stort ansvar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Området innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i alla åldrar. Bland dina arbetsuppgifter ingår att utföra övervakning, lokal och generell anestesi samt sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar. Vid stora olyckor och katastrofer deltar du som en del i vårdteamet.

Utbildningen till anestesisjuksköterska ger dig kompetens att arbeta inom anestesisjukvård på operationsavdelningar med flera kirurgiska specialiteter eller med endast en specifik specialitet. Det finns även möjlighet att arbeta på andra enheter inom specialiserad öppen- och slutenvård. Din arbetsplats kan till exempel vara på pre- och postoperativa avdelningar eller en smärtbehandlingsavdelning.

Vid Högskolan i Borås och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs vårdvetenskaplig forskning i relation till anestesi- och intensivvårdskontexten. Under utbildningen kommer du att möta aktiva forskare och få ta del av ny och spännande forskning inom området. Undervisningen sker delvis på kliniskt träningscentrum (KTC) där du ges möjlighet att integrera teoretisk och praktisk kunskap i en autentisk simuleringsmiljö. Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen.

Arbetsmarknad

Som anestesisjuksköterska har du möjlighet att arbeta inom ett brett fält såväl inom som utanför sjukhuset, nationellt eller internationellt. Efter utbildningen kan du även vidareutbilda dig inom till exempel ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete.

Programmet ger behörighet att fortsätta mot en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Träffa våra studenter

Här kan du läsa en intervju med en tidigare student på utbildningen:

Ett självständigt jobb med möjlighet att blomma vidare