Med barn och unga i fokus

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Barnsjuksköterskan har en viktig och unik roll i vården av barn och ungdomar. Som barnspecialist har du särskild kompetens kring barn och ungdomars hälsa och sjukdomar, och i att vårda utifrån barnets utvecklingsnivå och ålder. I ditt yrke kommer du att bidra till barn och ungdomars framtida hälsa, samt stötta barn som lever med långtidssjukdom att trots sjukdom utvecklas och komma in i vuxenlivet. I din roll ingår även att stärka och stödja barn och ungdomar med särskilda behov och deras familjer.

Under utbildningen får du fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ge barn och ungdomar och deras familjer den vård och det stöd de behöver. Utbildningen förbereder dig för dina framtida arbetsuppgifter, från barn- och elevhälsovård till avancerad specialistvård. Vissa kurser läser du tillsammans med andra specialistsjuksköterskeutbildningar, vilket ger dig en förståelse för flera områden inom vården.

Högskolan har ett nära samarbete med Barnkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Regionhälsan Barn- och ungdomsmedicin och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg. Du får också fördjupa ditt lärande av hälsofrämjande och förebyggande vård inom barnhälsovård och elevhälsa.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under fyra terminer, vilket motsvarar cirka 20 timmars studier per vecka. Programmet bedrivs på distans med självstudier och kursträffar i realtid. Utbildningen har maximalt fem träffar på plats i högskolans lokaler under hela programmet. Det innebär att du har möjlighet att kombinera studier med arbete. Undervisningen sker till största delen digitalt vilket förutsätter att du har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar.

Verksamhetsförlagd utbildning

I huvudsak erbjuds verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Barnkliniken SÄS, Regionhälsan Barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus och barnhälsovården samt elevhälsan i Borås eller inom VG-regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under tre perioder, inom barnhälsovård, elevhälsa och barnsjukvård.

Arbetsmarknad

Som barnsjuksköterska har du en unik kompetens inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Då det är brist på barnsjuksköterskor idag finns en positiv arbetsmarknad, både vid sjukhus, barnavårdscentraler, inom skolornas elevhälsa och på barn- och ungdomsmottagningar. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom exempelvis ledarskap och vårdutveckling. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Träffa våra studenter

Se intervju med en av studenterna på utbildningen:

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Här kan du läsa om vad tidigare studenter säger om utbildningen:
Specialistutbildningen är ett måste på arbetsplatserna