Inköp, logistik, produktion, marknadsföring och företagsekonomi – med fokus på hållbarhet och kreativitet för textil och mode

Textilekonomutbildning 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

I Textilekonomutbildningen förenas företagsekonomi med textil och mode. Under din tid på Textilekonomutbildningen får du å ena sidan utveckla gedigna kunskaper inom företagsekonomiska ämnen som redovisning, organisation, ledarskap, inköp och marknadsföring. Å andra sidan får du även djupdyka i mode- och textilorienterade ämnen som textil produktion, produktutveckling och materialkunskap. De kombinerade kunskaperna öppnar många dörrar för att bli en värdefull spindel i textil- och modebranschens nät.

I utbildningen kombineras en djup kunskap om branschen och den senaste forskningen inom textil och mode, vilket är unikt för Textilhögskolan och en av anledningarna till att den är rankad som en av världens bästa modeskolor. Hållbarhetsperspektivet finns med som en röd tråd genom utbildningens alla kurser. Detta ger dig också en bra position på framtidens arbetsmarknad eftersom vi står inför enorma utmaningar för att uppnå en hållbar omställning, inte minst inom textil- och modebranschen.

För att du som student ska få en helhetssyn över det textila fältet diskuteras ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga frågeställningar under utbildningen. Du får utveckla ett strategiskt och strukturerat tankesätt tillsammans med mer praktiska färdigheter inom exempelvis väveriteknik, materiallära, färgning och beredning samt trikåteknik. Vid dessa kurser får du möjlighet att utnyttja Textilhögskolans unika labbmiljöer och dess spektakulära maskiner.  

Utlandsstudier

Många studenter tar chansen att studera en termin utomlands vid ett av högskolans partnerlärosäten. Här finns ett stort nätverk med många spännande platser, både i Europa och i andra delar av världen. Om du vill ge din utbildning ännu mer internationell prägel finns även möjligheten att göra fältstudier i ett utvecklingsland under arbetet med din examensuppsats.

Efter avslutad utbildning

Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom områdena textilt management, fashion management och marknadsföring. Exempel på yrken som kan vara aktuella efter avslutad utbildning är inköpare, supply chain manager, E-commerce director, produktchef och controller.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Presentation av textilekonomprogrammet

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!