Studentkåren i Borås

Studentkåren arrangerar mängder av evenemang varje år för att du som student ska ha något att göra utöver dina studier. Inför varje nytt läsår anordnar vi även introduktionen för nya studenter, där du får delta i roliga aktiviteter för att lära känna dina nya kurskamrater, faddrar och högskolan. På introduktionen kan du delta både som ny student eller som fadder.

Även studenters förutsättningar för studier, så som arbetsmiljö, ekonomi och bostadssituation bevakas kontinuerligt av Studentkåren. Studentkåren bedriver också utbildningsbevakning genom att ha studenter som representerar andra studenter i beredande och beslutande organ på högskolan.

Följ oss gärna på Instagram (extern länk) för updates om alla våra evenemang!

Sektioner

Som medlem i Studentkåren tillhör du en sektion; Novitas, Humanitas eller Scientias. Sektionerna är indelade efter utbildningsområde. 

Att vara medlem i Studentkåren i Borås är frivilligt.
För mer information, besök Studentkåren i Borås (extern länk).

Kommittéer

Under Studentkåren finns kommittén Studentsport och Doktorandkommittén där du som medlem kan engagera dig mer.  Kontakta kommittéerna genom Facebook eller Instagram om du vill veta mer. 

Föreningar

På Högskolan i Borås finns även ett flertal fristående studentföreningar för dig som vill träffa likasinnade och ha kul. Se hela listan på våra föreningar här.