Lönepolitik och lönebildning

En förutsättning för en effektiv verksamhet är att högskolan kan säkerställa kompetensförsörjning genom att rekrytera, motivera, utveckla och behålla den personal som behövs. Lönesättningen är ett av flera medel att styra verksamheten mot uppsatta mål och motivera de anställda till goda arbetsprestationer och vilja till utveckling.

Lönepolitik vid Högskolan i Borås, dnr 616-14

Rutin för medarbetarsamtal vid Högskolan i Borås, dnr 616-14

Process för lönebildning vid Högskolan i Borås, dnr 616-14

Lönekriterier vid Högskolan i Borås, dnr 616-14

Introduktion till lönesamtal och lönesättande samtal för chefer och medarbetare vid Högskolan i Borås, dnr 693-20

Förberedelsematerial för lönesamtal och lönesättande samtal vid Högskolan i Borås, dnr 633-16