KursInfo

KursInfo utgör underlag för publicering på vår webb och i NyA samt på antagning.se
Information från KursInfo skickas även vidare till andra system som Ladok, KronoX, Retendo och TransIT.

KursInfo inloggning:

kursinfo.hb.se

Kursinfo-test

KursInfo är stängt för extern åtkomst. Det innebär att man behöver vara uppkopplad på HB's nät eller via VPN för att kunna nå KursInfo och kurs/utbildningsplanerna. Detta gäller för både KursInfo och KursInfos testmiljö.

Du som inte redan har tillgång till VPN, vänligen kontakta IT-avdelningen så hjälper de dig med det, it@hb.se

Stöddokument

Sidan Riktlinjer för Kurs- och utbildningsplaner

Manualer

KursInfo - Generellt 
Kurs 
Kodsättning för kurskoder
Kurstillfälle inom program 
Program 
Programtillfälle 
Skapa anmälningskod i KursInfo 
Skapa examinationsmoment i KursInfo

 

Användarblankett

Som anställd har du automatiskt läsrättigheter i KursInfo. Om du behöver ökad behörighet hittar du blankett på utbildningsstöds webbsida för behörighetsblanketter. Blanketten fylls i digitalt och signeras med eduSign.
Behörighetsblankett

Stöd och support på akademin


Har du frågor rörande KursInfo är du välkommen att kontakta din lokala utbildningshandläggare/administratör. Se kontaktuppgifter nedan:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Akademin för polisiärt arbete