Datastrategier för organisationer 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Syftet med kursen är att studenten introduceras till teorier, forskning och praxis kopplade till data och "big data" samt bildar förmåga att värdera och fördjupa sig i dessa områdens relevans för informations- och kommunikationshantering samt för innovation och effektivisering av tjänster, produkter och verksamhet i organisationer. Studenterna utvecklar därigenom färdigheter i att se, tänka och tala om, samt agera på och planera för, data som strategisk resurs i olika typer av organisationer.

Kursen lägger vikt vid att ge studenterna såväl kritiska perspektiv på data som informationsresurs generellt sett, som kompetenser för utveckling av hållbara datastrategier för nya och kompletterande värden, tjänster och produkter i specifika organisatoriska kontexter.

Centrala teman i kursen berör:
- begrepp, definitioner och teorier kopplade till data och "big data"
- modeller och metoder för omvandling av data till nya värden, tjänster och produkter i organisationer
- metoder för utveckling av datastrategier i organisatorisk kontext
- etiska, juridiska och kritiska perspektiv på data

Kursens examinationsuppgifter genomförs som case i en kontaktorganisation som du själv ordnar. Kontaktorganisationen kan vara din arbetsplats eller en organisation som du är intresserad av och gärna skulle vilja arbeta i. Tänk på att en större organisation har fler informations- och kommunikationsutmaningar än en liten när du bestämmer dig för organisation. Vi avråder från att ha en mycket liten organisation och enmansföretag som kontaktorganisation.

Kursen Datastrategier för organisationer ges både som fristående kurs och som programkurs på Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation.