Fältstudie D 15 hp

Sommartermin 2024
Heltid 100%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Fältstudien ska bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, till exempel företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och din studiebakgrund.  Du ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska du problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

  • Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
  • Processbeskrivning
  • Kritiska faktorer