Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen diskuterar vi vad lärarkunskap är, hur den kan uttryckas och bedömas. Vi uppmärksammar frågor om hur det vetenskapliga kan få betydelse i handledningen och belyser hur samtalet i handledningen förhåller sig till vetenskapliga intervjuer.

Praktiknära forskningsmetoder diskuteras som du får möjlighet att pröva i den förskola eller skola där du arbetar. Du och dina kurskamrater utvecklas inom kritisk pedagogik och har möjlighet att diskutera hur den kan användas i handledningen.