Studentdrivet designprojekt B 15 hp

Sommartermin 2024
Deltid 75%, Dag
Ortsoberoende

I den här kursen arbetar du på helfart med ett självständigt designprojekt. Du formulerar din projektplan, genomför projektet, utvärderar och presenterar det. En viktig del i kursen är att öva på att göra en realistisk tidsplan. Du har kontakt med din handledare under tiden du genomför projektet. Kursen är en distanskurs och mötena sker via zoom.