Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi 3 hp

Hösttermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Du kommer att lära dig om hur olika natur- och konstgjorda fibrer tas fram samt om fibrernas uppbyggnad, egenskaper och användningsområden. Kursen ger dig en översikt och kunskaper om de vanligast förekommande metoderna för garnspinning och texturering samt egenskaper hos olika garntyper och fiberblandningar. Kursen tar även upp miljömässiga hållbarhetsaspekter vid tillverkning av fiber och garn utifrån olika användningsområden.

Kursen passar dig som:

  • vill läsa master i textilteknik men som inte har textila grundkunskaper
  • behöver textila grundkunskaper och arbetar inom textilindustrin eller offentliga sektorn
  • är intresserad av att lära sig om fibrer och garn