Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker 3 hp

Vårtermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 10%, Blandade tider
Ortsoberoende

I denna fristående kurs läser du i din egen takt och får lära dig om de olika tekniker som används i dag i industrin vid sammanfogning av textila material till kläder och andra textila produkter.

Kursen ger dig en översikt och grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande teknikerna för sammanfogning och industrimaskiner med sömmar gjorda av nål och tråd. Du får också en inblick och förståelse för andra tekniker så som tejpning, limning och svetsning och när de kan respektive inte kan användas istället för, eller som komplement till, traditionell sömnad.

Kursen passar dig som:

  • vill läsa master i textilteknik men som inte har textila grundkunskaper
  • behöver textila grundkunskaper och arbetar inom textilindustrin eller offentliga sektorn
  • är intresserad av att lära sig om industrisömnad och andra sammanfogningstekniker