Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vi fokuserar på utvecklingen mot öppen vetenskap, utvärdering av forskning, samt informationsteknologins utveckling. Vi kommer att diskutera hur dessa förändringar påverkar normer och arbetssätt inom akademin. Disciplinära skillnader i publiceringspraktik och dess konsekvenser för hur forskning förmedlas utgör ett annat centralt tema.Den vetenskapliga publiceringens praktik och teori studeras med ett särskilt fokus på forskningsbibliotekens och bibliotekarieprofessionens roll. 

Inom kursen kombineras praktiska moment kring hanterandet av publiceringsdatabaser, öppen data och bibliometrisk analys med teoretisk fördjupning.