Dubbel kompetens inom
IT och ekonomi

Dataekonomutbildningen 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningens upplägg

Du läser både företagsekonomi- och informatikkurser parallellt de två första åren. Inom företagsekonomi läser du kurser i organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Inom informatik ingår verksamhetsutveckling, kravhantering och systemutveckling. I systemutvecklingsdelen ingår ett programmeringsspår på fyra kurser, där du från grunden lär dig programmeringsspråket C#. Programmeringsspåret avslutas med ett projekt där du utvecklar en större applikation.

Inför det tredje året, väljer du själv mellan fyra olika inriktningar:

  • Informatik med inriktning marknadsföring (leder till en informatikexamen)
  • Informatik med inriktning redovisning (leder till en informatikexamen)
  • Företagsekonomi med inriktning redovisning (leder till en examen i företagsekonomi)
  • Företagsekonomi med inriktning marknadsföring (leder till en examen i företagsekonomi)

Alla tre åren av programmet genomsyras av att du omsätter det du har lärt dig i teorin i praktiska moment.

Utlandsstudier

Programmet ger dig möjlighet att studera utomlands en termin.

En bred arbetsmarknad

Som dataekonom har du en bred kompetens och det ger stora möjligheter för arbete inom olika typer av företag och branscher. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor. Yrkestitlar som redovisningsekonom, marknadsförare, projektledare, IT-konsult, testledare, verksamhetsutvecklare, applikationskonsult, integrationsspecialist, systemutvecklare och systemförvaltare är vanliga. Din kommande arbetsmarknad beror på dina intressen och hur du väljer att utforma din utbildning.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Utbilda dig inom ekonomi och IT och få en spännande karriär