Kunskap om att leda och
genomföra litteratursamtal

Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

Programmet ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsning har för betydelse samt vilken plats läsning och litteratur har i mediesamhället. Praktik och teori möts genom att studenterna får prova på, reflektera över och utvärdera olika typer av textsamtal. I utbildningen ingår även kurser om litteratur i samhället och om berättande i olika medier. I slutet av programmet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats.

Urval baserat på motivationsbrev

Till utbildningen tillämpas alternativt urval baserat på motivationsbrev. I ditt motivationsbrev ska du skriva varför just du ska få en plats på magisterprogrammet i litteraturpedagogik. Brevet ska dels visa varför du är lämpad att gå programmet, dels visa vilka förväntningar du har på programmet i förhållande till din framtida karriär. Brevet får inte vara längre än en A4-sida. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på ”Mina sidor” på www.antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Rekommenderat innehåll: Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är och för din akademiska bakgrund – examen, ämnesinriktning, erfarenhet av vetenskapligt skrivande, (som) t.ex. ett examensarbete. Du ska även beskriva dina arbetslivserfarenheter, som du anser har en relevans för programmet, och din relation till litteraturpedagogiska/litteraturdidaktiska frågor. Du ska också i ditt brev visa på vilket sätt du vill tillämpa dina kunskaper från programmet i en framtida yrkesverksamhet.

Fysiska träffar

Två fysiska träffar per termin ingår i utbildningen. Då ses vi i Borås.

Arbetsmarknad

Utbildningen ger kompetensutveckling för yrken där läsning av litteratur och samtal om litteratur utgör viktiga inslag, så som bibliotekarier och lärare. Efter utbildningen har du kunskaper för att ha ett övergripande ansvar för den litteraturpedagogiska verksamheten på kommunal eller regional nivå, eller att genom lokala nätverk arbeta med att stimulera samarbete mellan olika professioner. Du kommer även få verktyg för att kunna utveckla det litteraturpedagogiska arbetet på din arbetsplats genom fördjupad kunskap och tillgång till nya nätverk.