Professor som vill förstå digitaliseringens påverkan

”En bättre förståelse för hur digitaliseringen av konsumtion går till och vad det kan tänkas leda till. Det är ju inte så att digitalisering per automatik är bra eller dåligt. Utan det är en fråga som man får titta på från fall till fall. Det är lite där som jag vill vara – inte någon som från början ska vara negativ eller positiv till digitaliseringen.”

Christian Fuentes, professor inom företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Att Christian Fuentes skulle bli just professor, och verka inom forskarvärlden, var inte tanken när han började läsa vid Handelshögskolan i Göteborg.

– Sista året som student blev jag tillfrågad om jag ville vara med i ett forskningsprojekt som handlade om e-bio. Då fick jag testa på att forska under några månader och tyckte i och för sig att det var svårt men väldigt roligt.

Efter det projektet fick Christian frågan om att vara med i ytterligare ett forskningsprojekt och därefter bestämde han sig för att söka en doktorandtjänst. Även fast planen med att börja studera egentligen var att bli ekonom.

– När jag sökte tjänsten vid Lunds universitet så var det på en institution som heter Service management, där detaljhandel/retail var en av flera inriktningar För att passa in i den inriktningen valde jag att fokusera på butiker, både i min ansökan och sedan i min avhandling.

2011 disputerade Christian med avhandlingen "Green retailing - A socio-material analysis", om hållbar detaljhandel. Sedan dess har han kombinerat sina intressen för hållbarhetsfrågor och konsumtionens digitalisering.

Tvärsnittet mellan ekonomi och samhälle

Handelns digitalisering har varit ett faktum i flera år och är något som är i ständig förändring. Det finns stor potential med digitalisering på så vis att man kan koppla samman människor i syfte att främja hållbar konsumtion och fatta rätt beslut, men det kan också finnas problem.

– Jag är intresserad av att se hur digitaliseringen förändrar konsumtionen – det vill säga hur det förändrar konsumenters mönster och hur de tänker och vad det kan innebära. Det är intressant både för detaljhandlare som vill förstå sina kunder, men det är också viktigt ur ett samhällsperspektiv. Exempelvis kan digitaliseringen leda till att vissa grupper utesluts, att det blir ett verktyg för exploatering av konsumenter, eller att det i vissa fall kan göra oss mindre sociala. Så det finns både positiva och negativa delar med digitalisering. Det är viktigt att försöka förstå de här processerna och när de leder till det ena eller det andra.

Flera projekt på temat

Digitala plattformar, appar, e-handel, och matkonsumtion, är fokus i Christian Fuentes pågående forskningsprojekt. Projekten knyter på olika sätt an till digitalisering och omorganisering av matmarknader.

Projektet ”Alternativa matmarknader: att främja nya sätt att producera och konsumera mat” undersöker framväxten av nya, mer hållbara matmarknader såsom marknaden för vegetariska alternativ. I EU-projektet PLATEFORMS undersöks hur digitaliseringen har förändrat hur vi beställer och konsumerar mat. Och i det senaste projektet ”Digitala plattformar och nya matpraktiker: matkonsumtion i kristider” studeras hur coronakrisen förändrar konsumenters användande av digitala livsmedelsplattformar.

Tidigare forskning visar att matvanor under normala omständigheter är svåra att ändra på. Men att en händelse eller en kris tenderar att förstärka trender som redan är på gång.

– Vi hade redan börjat handla mer mat online innan coronakrisen, men den här krisen har gjort att det började växa betydligt mer och fortare.

– Jag tror att vissa av de här praktikerna kommer att vara kvar, även efter pandemin. Kanske inte i samma utsträckning, vissa saker kanske blir mer nedtonade och går tillbaka till som det var innan. Men vi har i alla fall blivit medvetna om att det finns andra sätt att handla mat på, säger Christian Fuentes.

En stark tvärvetenskaplig miljö lockade

Sedan i mitten av augusti är Christian Fuentes anställd som professor vid Högskolan i Borås.

– Jag valde Högskolan i Borås dels för dess inriktning och starka miljö mot digital handel, med en kombination av samhällsvetenskaplig forskning och informatik. En kombination jag tror kommer vara absolut nödvändigt i framtiden – just för att förstå digitalisering utifrån flera perspektiv. Och dels på ett privat plan, då jag kände många av kollegorna här sedan tidigare när jag jobbade på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Som ett led i att stärka högskolans miljö inom digital handel har en ny forskargrupp startats inom temat digital konsumtion. Gruppen kommer att ledas av Christian Fuentes.

– I denna tvärdisciplinära forskargrupp, kommer vi undersöka konsumtionens pågående digitalisering. Hur digital teknik formar vår konsumtion, och vilken påverkan det har för detaljhandeln, konsumenten och samhället i stort, säger Christian Fuentes.

Christian Fuentes
Gör helst på fritiden: Har inte så mycket fritid
Dold talang: jag har inte några talanger, varken dolda eller öppna
Filmtips: Netflix-dokumentären The Social Dilemma
Mest använd app i mobilen: Facebook och mejlen
Äter helst: Vegetariskt
Läser: Science fiction
Boktips: Bokserien Ull av författaren Hugh Howey. En dystopisk science fiction

Läs mer

Mer om projektet Alternativa livsmedelsmarknader: Att främja nya sätt att producera och konsumera mat.

Mer om projektet Hållbara livsmedelsplattformar: Att möjliggöra hållbara matpraktiker genom sociotekniska innovationer (PLATEFORMS).

Mer om projektet Digitala plattformar och nya matpraktiker: matkonsumtion i kristider.

Mer om forskargruppen i digital konsumtion.